Webinarium
Webinarium

2020-11-06 Zdalne nauczanie – szanse i zagrożenia

Podczas spotkania online pt. „ Zdalne nauczanie – szanse i zagrożenia” spotkaliśmy się z nauczycielami ze strony polskiej i czeskiej . Nauczyciele, zarówno szkolni, jak i akademiccy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem związanym z nauczaniem zdalnym. Omówiono wiele przeszkód, ale również staraliśmy się zwrócić uwagę na pozytywne strony nauczania zdalnego.
Była to szansa na spojrzenie na naukę zdalną z perspektywy nauczyciela, ale także wielu nauczycieli ma swoje spostrzeżenia jako rodzice. Przed nami więcej takich spotkań
 
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” przy wsparciu zespołu projektowego oraz uczestników projektu Akcent@net. Oba projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.