Spotkanie na Śnieżce
Spotkanie na Śnieżce 15 września 2015 r. na Śnieżce uroczyście podpisano Statutu oraz Konwencję o utworzeniu EUWT NOVUM z o. o. Dokumenty podpisało 9 podmiotów, sześć czeskich i trzy polskie. Są to: Województwo Dolnośląskie, Kraj Liberecki, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Euroregion Nisa – Stowarzyszenie Regionalne oraz Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej – Euroregion Glacensis.


Zdjęcia