Spotkanie grupy roboczej „ Ochrona środowiska”.
Spotkanie grupy roboczej „ Ochrona środowiska”.
05.02.2018r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się spotkanie grupy roboczej „ Ochrona środowiska”. Celem spotkania było omówienie projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska. W obszarze ochrony środowiska zorganizowanych zostanie 6 konferencji szkoleniowych. Tematyka konferencji obejmować będzie ochronę przyrody, gospodarkę odpadami, ochronę powietrza, gospodarkę wodną, dostęp do informacji o środowisku.


Zdjęcia