Projekt: "Szkoły wyższe"
Projekt:
18 października w siedzibie EUWT NOVUM odbyło się spotkanie, którego celem było przygotowanie wniosku do Programu Interreg V-ARepublika Czeska – Polska. Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczelniami, a instytucjami rynku pracy co doprowadzi do dopasowania ich oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy.
Partnerami projektu są: Uniwersytet Techniczny z Liberca, Uniwersytet z Pardubic, Uniwersytet z Hradec Kralove, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Izba Gospodarcza Kraju Libereckiego i Kralovohradeckiego.


Zdjęcia