Problemy administracyjne
Problemy administracyjne
07.02.2018 r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się trzecie spotkanie grupy roboczej „ Problemy administracyjne”. Celem spotkania było omówienie projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska.
W obszarze problemów administracyjnych opracowana zostanie ekspertyza pt.” Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu”. Dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie kompetencji, które posiadają poszczególne podmioty.


Zdjęcia