Podsumowanie działalności EUWT NOVUM z o.o. w 2019 roku.
Podsumowanie działalności EUWT NOVUM z o.o. w 2019 roku.

2020-06-25 Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM odbyło się 24 czerwca w Zámecký Pivovar w mieście Frýdlant .

Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie z działalności, jak i sprawozdanie finansowe EUWT NOVUM za rok 2019. Udzielono Dyrekcji Ugrupowania absolutorium z wykonywanych obowiązków. Przyjęto również plan działania i budżet na kolejny rok.


Zdjęcia