Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
09.02.2018r. w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. odbyło się spotkanie g Zdjęciarupy roboczej „ Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”. Celem spotkania było omówienie projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A republika Czeska-Polska. W ramach działań grupy roboczej „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” odbędą się konferencje i warsztaty z planowania przestrzennego na poziomie lokalnym.