Pierwsze spotkanie Grupy do spraw ochrony środowiska
Pierwsze spotkanie Grupy do spraw ochrony środowiska W dniu 07  grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy do spraw ochrony środowiska spotkanie miało miejsce w siedzibie EUWT NOVUM. Podczas spotkania ustalono, że prace grupy powinny się koncentrować na rozwiązywaniu problemów środowiskowych pojawiających się na pograniczu czesko-polskim.  Problemy te bardzo często wynikają z odmiennych przepisów prawnych. Wskazano na różnice w przepisach z zakresu gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz emisji do powietrza. W ramach podejmowanej działalności powinny zostać także zorganizowane wspólne polsko-czeskie konferencje i szkolenia dla pracowników instytucji funkcjonujących w obszarze ochrony środowiska. Zwrócono również uwagę, że EUWT NOVUM powinno się włączyć w prace czesko-polskiej komisji międzyrządowej.  


Zdjęcia