Konferencja „Przedsiębiorczość regionalna jako przykład dobrej praktyki”