Konferencja
Konferencja

2020-11-09 GIS jako strategiczne narzędzie w każdej gminie, wymiana polsko-czeskich doświadczeń

Zapraszamy na konferencję "GIS jako strategiczne narzędzie w każdej gminie, wymiana polsko-czeskich doświadczeń".
W ramach współpracy projektu Target-CE Energy Efficiency solutions in CE cities oraz „Razem rozwiązujemy problemy” (Interreg V-A CZ-PL), zorganizowana zostanie konferencja poświęcona tematyce wykorzystania narzędzi GIS do nowoczesnego zarządzania miastem i gminą.