Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne 22 października 2015 roku w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze odbyło się pierwsze Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EUWT NOVUM z o.o. podczas którego wybrani zostali dyrektor i wicedyrektor EUWT  NOVUM oraz przedstawiciele członków do organów ugrupowania – Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Nadzorczej.


 

Zdjęcia