Zapytanie ofertowe nr 8/2019
Zapytanie ofertowe nr 8/2019

2019-05-07 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 8/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji 6 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów) w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas 6 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów), które organizowane będą w latach 2019-2021.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17808

Aktualizacja:

Część 1:
Horské lázně Karlova Studánka státní podnik, Karlova Studánka 6, 793 24 Karlova Studánka, data wpłynięcia oferty: 14.05.2019 r., cena: 27 750,00 koron czeskich.

Części 2, 3, 4, 5, 6:
Nierozstrzygnięte: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.