Zapytanie ofertowe 1/2019
Zapytanie ofertowe 1/2019

2019-02-05 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 1/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest - świadczenie usług: konferencyjnej, cateringowej oraz hotelarskiej podczas 20 konferencji/konferencji szkoleniowych organizowanych w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”/ „Společně řešíme problémy ”  współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

 

 

Rozstrzygnięte części:

Część 1:

Platon, Szkolenia i Konferencje Magdalena Ugrewicz, ul. I. Strawińskiego 11/30, 52-129 Wrocław; „Platon” Zarządzanie i Finanse Sp z o.o., Wysoka ul. Chabrowa 39/7, 52-200 Wrocław, data wpłynięcia oferty 13.02.2019 r., cena: 9 800,00zł.

Część 2:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 10100,00 zł.

Część 3:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5850,00 zł.

Część 4:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5850,00 zł.

Część 5:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5850,00 zł.

Część 6:

Platon, Szkolenia i Konferencje Magdalena Ugrewicz, ul. I. Strawińskiego 11/30, 52-129 Wrocław; „Platon” Zarządzanie i Finanse Sp z o.o., Wysoka ul. Chabrowa 39/7, 52-200 Wrocław, data wpłynięcia oferty 13.02.2019 r., cena: 19 000,00 zł.

Część 7:

Platon, Szkolenia i Konferencje Magdalena Ugrewicz, ul. I. Strawińskiego 11/30, 52-129 Wrocław; „Platon” Zarządzanie i Finanse Sp z o.o., Wysoka ul. Chabrowa 39/7, 52-200 Wrocław, data wpłynięcia oferty 13.02.2019 r., cena: 16 000,00 zł.

Część 8:

Platon, Szkolenia i Konferencje Magdalena Ugrewicz, ul. I. Strawińskiego 11/30, 52-129 Wrocław; „Platon” Zarządzanie i Finanse Sp z o.o., Wysoka ul. Chabrowa 39/7, 52-200 Wrocław, data wpłynięcia oferty 13.02.2019 r., cena: 16 000,00 zł.

Część 9:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 16 800,00 zł.

Część 10:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 16 800,00 zł.

Część 11:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 16 800,00 zł.

Część 12:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5 600,00 zł.

Część 13:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5 600,00 zł.

Część 14:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5 600,00 zł.

Część 15:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5 600,00 zł.

Część 16:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5 600,00 zł.

Część 17:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5 600,00 zł.

Część 18:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5 600,00 zł.

Część 19:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5 600,00 zł.

Część 20:

MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA , ul. Nowy Świat 26, 00-373 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 11.02.2019 r., cena: 5 600,00 zł.