Spotkanie Grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej
Spotkanie Grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej
26 października 2016 r. w siedzibie EUWT NOVUM odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy roboczej ds. współpracy gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyli Oskar Mužíček  z Izby Gospodarczej Kraju Libereckiego, František Molík  z Izby Gospodarczej Kraju Kralovohradeckiego, Dyrektor Izby w Nachodzie, Jacek Rakoczy przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Paweł Skrzywanek  Prezes Zarządu Uzdrowisko Szczawno - Jedlina S.A., Jolana Vašáková z Izby Gospodarczej Kraju Kralovohradeckiego, Dyrektor Izby w Trutnovie oraz przedstawiciele EUWT NOVUM Dyrektor Bartosz Bartniczak, Wicedyrektor Miroslav Vlasak, Justyna Sawicka.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor Ugrupowania, przedstawiając zespół EUWT NOVUM oraz  historię i działania  podejmowane przez Ugrupowanie. Następnie każdy  z członków grupy przedstawił się oraz scharakteryzował swoją instytucje. Po prezentacji członkowie grupy wymienili swoje spostrzeżenia, uwagi  dotyczące współpracy gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu. Ustalili również plan działania grupy oraz tematy na następne spotkanie. Celem działania powinno być zacieśnienie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z Czech oraz Polski. Członkowie grupy wskazali, że ważnym wyzwaniem jest likwidowanie barier, które utrudniają współpracę.


Zdjęcia