Spotkanie Grupy roboczej ds. problemów administracyjnych
Spotkanie Grupy roboczej ds. problemów administracyjnych
8 grudnia odbyło się spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM ds. problemów administracyjnych. W spotkaniu uczestniczyli: Marian Kachniarz- Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Janusz Misiewicz – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Petr Hudousek – Starosta Rokytnic w Górach Orlickich oraz Lukáš Chmel z Urzędu Krajowego w Libercu.
Podczas spotkania ustalono, że prace grupy powinny się koncentrować na wsparciu rozwiązywaniu problemów legislacyjnych utrudniających współpracę polsko-czeską. Ważnym aspektem działalności grupy będzie również dokonanie porównania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i Czechach.Zdjęcia