Spotkanie Grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Spotkanie Grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
14 grudnia odbyło się kolejne spotkanie grupy ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego. Podczas spotkania zaprezentowano system dotyczący planowania przestrzennego w Republice Czeskiej. Następnie omówiono szczegółowo plan zagospodarowania przestrzennego kraju Libereckiego, Kralovohradeckiego, Ołomunieckiego, Pardubickiego oraz Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 

 

Zdjęcia