Spotkanie grupy ds. ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego
Spotkanie grupy ds. ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego
27 marca odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego. Tematem spotkania był projekt pt. Wspólnie rozwiązujemy problemy planowanego do złożenia do Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. W ramach projektu planowane jest wykonanie analizy pt. Współpraca transgraniczna w obszarze zarządzania kryzysowego – wspólne cele i zadania dla ratowania zdrowia i życia mieszkańców regionu. 

Zdjęcia