I spotkanie partnerów projektu Akcent@net
I spotkanie partnerów projektu Akcent@net 16 marca 2018 roku w Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Akcent@net. Podczas spotkania omówiono 6 kluczowych działań projektowych, czyli koordynację, promocję, warsztaty networkingowe, indywidualne konsultacje, jobshadowingowe wyjazdy nauczycieli oraz Nietradycyjną publikację Mozaika Kultur. Ustalono również terminy oraz miejsca organizacji początkowych warsztatów networkingowych nauczycieli.


Zdjęcia