Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM
Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM
Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM odbyło się 21 czerwca w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie z działalności oraz finansowe za 2017 r. Przyjęto także plan działania
i budżet na rok 2018.Zdjęcia