Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne

2016-04-29 W dniu 15 kwietnia 2016 r.  w Kuks w Republice Czeskiej odbyło się Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM z o. o. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe Ugrupowania za rok 2015.

W dniu 15 kwietnia 2016 r.  w Kuks w Republice Czeskiej odbyło się Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM z o. o. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z działalności oraz sprawozdanie finansowe Ugrupowania za rok 2015. Dyrekcja Ugrupowania zaprezentowała Plan działania oraz budżet na rok 2016. Podjęto uchwały o udziale Ugrupowania w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Powołano do życia grupy tematyczne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, problemów administracyjnych, transportu, współpracy gospodarczej oraz ochrony środowiska.


 


Zdjęcia