Zapytanie ofertowe nr 7/2019
Zapytanie ofertowe nr 7/2019

2019-04-23 EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O. W JELENIEJ GÓRZE ZWRACA SIĘ Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 7/2019 W SPRAWIE WYKONANIA NASTĘPUJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji 6 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów) w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas 6 konferencji/konferencji szkoleniowych (platform / okrągłych stołów), które organizowane będą w latach 2019-2021.
Zamówienie podzielone jest na 6 części. Każda z nich obejmuje konkretną konferencję. Podziału dokonuje się ze względu na rozpiętość czasową projektu oraz jego specyfikę.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/17370#info

 

Aktualizacja:

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.