Zapytanie ofertowe nr 6/2018

2018-11-21 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 6/2018 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wynajmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego wraz z obsługą podczas 25 konferencji/ konferencji szkoleniowych organizowanych w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”/ „Společně řešíme problémy ”  współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o. informuje, iż do wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy"/ „Společně řešíme problémy“ wybrano:

FU-H "DABIX"-Andrzej Urbański, ul. Tadeusza-Boya Żeleńskiego 53, 58-309 Wałbrzych