Zapytanie ofertowe nr 5/2019
Zapytanie ofertowe nr 5/2019

2019-03-04 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 5/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zakresu merytorycznego 36 lekcji dotyczących nauki języka polskiego oraz 36 lekcji dotyczących nauki języka czeskiego na platformie e-learningowej, w tym po 18 na poziomie A1 i po 18 na poziomie A2.

Przedmiot zamówienia ma powstać w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

W załącznikach dodatkowe informacje.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15631

 

Aktualizacja:

Część 1:

Rozstrzygnięte: Szkoła Języków Obcych MAGENTA Magdalena Brzezowska-Borcz, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 8/24, 35-509 Rzeszów, data wpłynięcia oferty: 11.03.2019 r., cena: 17 964,00 zł

Część 2:

Nierozstrzygnięte - Brak ofert.