Zapytanie ofertowe nr 3/2022

2022-03-24 EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOVUM Z O. O. W JELENIEJ GÓRZE ZWRACA SIĘ Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 3/2022 W SPRAWIE WYKONANIA NASTĘPUJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zakresu merytorycznego 5 lekcji dotyczących nauki języka czeskiego na platformie e-learningowej na poziomie A2.

Przedmiot zamówienia ma powstać w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

W załącznikach dodatkowe informacje.

 

Aktualizacja: Zapytanie ofertowe rozstrzygnięte

Wybrany Wykonawca: 

Akcent Jana Kępska,

Ul. Łowicka 56/8, 02-531 Warszawa

Cena: 2 750,00 zł, data wpływu oferty 31.03.2022 r.