Zapytanie ofertowe nr 2/2020

2020-02-14 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 2/2020 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie organizacji i obsługi 2 konferencji/konferencji szkoleniowych w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”/ „Společně řešíme problémy” współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, polegających na zapewnieniu wyżywienia, sal konferencyjnych oraz miejsc parkingowych podczas konferencji. Konferencje organizowane będą w 2020 roku.

Zapytanie zostało również zamieszczone pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/28624

 

Aktualizacja:

Część 1:

Rozstrzygnięte: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Lázně Libverda 82, 463 62- Česká republika, data wpłynięcia oferty 20.02.2020 r., cena: 26 000 Kč

Część 2:

Rozstrzygnięte: Centrum Walzel, Dlouhá 138, 549 81 Meziměstí - Česká republika, data wpłynięcia oferty: 21.02.2020 r., cena: 36 700 Kč