Zapytanie ofertowe nr 2/2019
Zapytanie ofertowe nr 2/2019

2019-02-19 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 2/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia

Usługa zaprojektowania (pod kątem technicznym i graficznym) i wdrożenia (instalacja, testy funkcjonowania i dostosowanie do wymagań Zamawiającego a także uruchomienie) internetowej platformy e-learningowej do nauki języka czeskiego i polskiego umożlwiającej przeprowadzanie kompleksowych szkoleń dzięki wykorzystaniu następujących modułów: strona opisowa, aktualności, formularz kontaktowy, rotator slajdów, FAQ, zarządzanie blokami i zarządzanie kategoriami, repozytorium plików, kursy e-learningowe, testy, użytkownicy, platforma mailingowa, raporty oraz ankiety.

Przedmiot zamówienia ma powstać w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

W załącznikach dodatkowe informacje.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15206.

 

Aktualizaja:

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.