Zapytanie ofertowe nr 11/2019
Zapytanie ofertowe nr 11/2019

2019-10-23 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum z o. o. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 11/2019 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest usługa zaprojektowania (pod kątem technicznym i graficznym) i wdrożenia (instalacja, testy funkcjonowania i dostosowanie do wymagań Zamawiającego a także uruchomienie) internetowej platformy e-learningowej do nauki języka czeskiego i polskiego umożlwiającej przeprowadzanie kompleksowych szkoleń dzięki wykorzystaniu następujących modułów: strona opisowa, aktualności, formularz kontaktowy, rotator slajdów, FAQ, zarządzanie blokami i zarządzanie kategoriami, repozytorium plików, kursy e-learningowe, testy, użytkownicy, platforma mailingowa, raporty oraz ankiety.

Przedmiot zamówienia ma powstać w ramach projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane również w Bazie konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24704

UWAGA:

W dniu 28.10.2019 r. zmianie uległa treść załącznika "Zapytanie ofertowe nr 11/2019" - szczegóły w Bazie Konkurecyjności (link powyżej).

 

AKTUALIZACJA:

Zapytanie ofertowe rozstrzygnięte. Wybrany Wykonawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa. Data wpłynięcia oferty: 04.11.2019 r., cena: 49 907,70 zł.