ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2018

2018-11-09 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym nr 4/2018 w sprawie wykonania następującego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest - świadczenie usług: konferencyjnej, cateringowej oraz hotelarskiej podczas 25 konferencji/konferencji szkoleniowych organizowanych w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”/ „Společně řešíme problémy ”  współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o. informuje, iż do wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy"/ „Společně řešíme problémy“ zostało wybrane:

Rozstrzygnięte części:

Część 1:

Hotel Davidek, Horská 140, 541 01 Trutnov, data wpłynięcia oferty 20.11.2018 r. godz. 13:26, cena: 11 225,50 zł;

Część 6:

ASCENS PROJEKT Mariusz Pieńkos, ul. Zielona 19, 57-340 Duszniki Zdrój, data wpłynięcia oferty 16.11.2018 r., cena 5 940,00 zł;

Część 8:

Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska, ul. Mickiewicza 7/7, 58-540 Karpacz, data wpłynięcia oferty 20.11.2018 r. godz. 11:55, cena 20 664,00 zł;

Część 10:

ASCENS PROJEKT Mariusz Pieńkos, ul. Zielona 19, 57-340 Duszniki Zdrój, data wpłynięcia oferty 16.11.2018 r., cena 15 910,00 zł;

Część 16:

Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska, ul. Mickiewicza 7/7, 58-540 Karpacz, data wpłynięcia oferty 20.11.2018 r. godz. 11:55, cena 6 826,50zł;

Część 19:

SPRAGNIENI WIEDZY SP. z o.o., ul. Włodzicka 2, 04-774 Warszawa, data wpłynięcia oferty 20.11.2018 r. godz. 11:15, cena 7 441,50zł,.

 

CZĘŚĆI UNIEWAŻNIONE:

2,3,4,5,7,9,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,25:

Postępowanie dotyczące wymienionych części zostaje unieważnione, z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.