ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o.  w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
 opracowanie i wykonanie materiałów promujących projekt „Wspólnie rozwiązujemy problemy"/ „Společně řešíme problémy“ współfinasowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego Program współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

1_Zapytanie ofertowe materiały promocyjne
2_Załącznik nr 1 oferta wykonawcy
3_załącznik nr 2 - wzór oświadczeniaEuropejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  NOVUM z o. o. informuje, iż do wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy"/ „Společně řešíme problémy“ zostało wybrane:
WYDAWNICTWO – POLIGRAFIA AD REM Regina Chrześcijańska,
al. Wojska Polskiego 91, 58-500 Jelenia Góra