TARGET-CE - Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities
TARGET-CE - Capitalizing and exploiting energy efficiency solutions throughout cooperation in Central European cities

2020-04-21  Projekt TARGET-CE oficjalnie rozpoczęty!!

Projekt TARGET-CE oficjalnie rozpoczęty!!
Mimo trudności "na łączach" w spotkaniu (wirtualnym) wzięło udział ponad 20 osób z 6 krajów Europy Centralnej.

Projekt dostosuje i wdroży narzędzia ICT, modele finansowe, plany działania i materiały szkoleniowe w dziedzinie #energyfficiency dla administracji lokalnej i regionalnej. TARGET-CE dąży do tego, aby stać się flagowym przykładem w zakresie efektywności energetycznej w regionie Europy Środkowej, oferując nowe rozwiązania dla budynków użyteczności publicznej.

Więcej informacji: https://www.euwt-novum.eu/target-ce


Zdjęcia