Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM ds. współpracy gospodarczej
Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM ds. współpracy gospodarczej
3 kwietnia odbyło się spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM ds. współpracy gospodarczej.  
Tematem spotkania była prezentacja koncepcji projektu pt. Wspólnie rozwiązujemy problemy planowanego do złożenia do Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. W ramach projektu planowane jest stworzenie punktów konsultacyjnych dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą po drugiej stronie granicy.


Zdjęcia