Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM ds. problemów administracyjnych.
Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM ds. problemów administracyjnych.
20 marca odbyło się spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM ds. problemów administracyjnych.  
Tematem spotkania była prezentacja koncepcji projektu pt. Wspólnie rozwiązujemy problemy planowanego do złożenia do Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. W ramach projektu planowane jest wykonanie analizy pt. Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu terytorialnego. 

Zdjęcia