Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM
Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM
Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM odbyło się we wtorek 19 września 2017 w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Hradec Kralove. Podczas spotkania omówiono bieżącą działalność Ugrupowania oraz przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego.


Zdjęcia