Spotkanie Grupy implementacyjnej
Spotkanie Grupy implementacyjnej 24 maja 2016  EUWT NOVUM było organizatorem posiedzenia grupy implementacyjnej Strategię zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza. Podczas spotkania omówiono aktualne prace podejmowane w ramach Strategii. Omówiono także kwestię naboru projektów w ramach Programu Interreg VA Polska-Republika Czeska. Spotkanie grupy implementacyjnej zostało połączone z pierwszym posiedzeniem   grupy roboczej EUWT NOVUM. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich członków Ugrupowania. Podczas spotkania omówiono działania realizowane aktualnie przez Ugrupowanie.

 

Zdjęcia