Spotkanie grupy implementacyjnej
Spotkanie grupy implementacyjnej 21 listopada EUWT NOVUM było organizatorem posiedzenia grupy implementacyjnej Strategię zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza. Podczas spotkania omówiono aktualne prace podejmowane w ramach Strategii. 

EGTC NOVUM presented the BOOSTEE-CE project during the implementation team meeting of Strategy of integrated cooperation on Czech-Polish border 2014-2020


 

Zdjęcia