Spotkanie grupy ds. ochrony środowiska
Spotkanie grupy ds. ochrony środowiska

2017-03-23 W dniu 22 marca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie grupy do spraw ochrony środowiska. Spotkanie miało miejsce w siedzibie EUWT NOVUM.

W dniu 22 marca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie grupy do spraw ochrony środowiska. Spotkanie miało miejsce w siedzibie EUWT NOVUM.
Dyrektor Ugrupowania przekazał informacje na temat koncepcji projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy“. Propozycja projektowa została złożona do osi priorytetowej 4 Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
W ramach projektu planowane są polsko-czeskie konferencje oraz szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla przedstawicieli instytucji państwowych, regionalnych oraz lokalnych zajmujących się tą problematyką. Poproszono członków grupy roboczej o pomysły na jakich najpotrzebniejszych obszarach ten projekt powinien się koncentrować.

 

 

 


 

 

 

 


Zdjęcia