Spotaknie grupy roboczej EUWT NOVUM
Spotaknie grupy roboczej EUWT NOVUM
Spotkanie grupy roboczej EUWT NOVUM odbyło się w czwartek 16 marca 2017 o godz. 10 w siedzibie Urzędu Krajowego w Hradec Kralove. Program spotkania obejmował:
1.         Plan działania EUWT Novum na rok 2017
2.         Ustalenie terminu konferencji dotyczącej budowy drogi S3/D11.
3.         Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia.
4.         Termin posiedzenia Rady Nadzorczej.