Spa 4 Development - kolejny projekt
Spa 4 Development - kolejny projekt

2019-02-05 Pierwsze spotkanie partnerów projektu "Spa 4 Development".

W dniu 04.02.2019 r. w siedzibie Euroregionu GlacensisKłodzku odbyło się pierwsze spotkanie robocze Partnerów Projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development”. Podczas spotkania omówiono planowane działania, tj. atlas uzdrowisk na pograniczu polsko-czeskim oraz podręcznik dobrych praktyk. Omówiono również program konferencji inaugurującej projekt, która planowana jest na kwiecień 2019 roku.

Więcej informacji o konferencji już wkrótce!


Zdjęcia