Przygotowanie projektu „ Jak ratujecie u Was? „
Przygotowanie projektu „ Jak ratujecie u Was? „ W środę 8 lutego 2017 r. EUWT NOVUM zaprosiło do siedziby Pogotowia Ratunkowego Kraju Kralovohradeckiego potencjlanych partnrów projektu „Jak ratujecie u was?“. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego Kraju Kralovohradeckiego, lIbereckiego, Ołomunieckiego i Pardubickiego oraz Pogotowia Ratunkowego z Jeleniej Góry, Kłodzka, Wałbrzycha i Ząbkowic Śląskich. Partnerzy projekty zapoznani zostali z podstawowymi działaniami projektu, który będzie złożony do osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Interreg V-A, a miałby dotyczyć współpracy pogotowi ratunkowych z obszaru działania EUWT NOVUM. W przypadku porozumienia o realizacji projektu przygotowana zostanie propozycja projektowa a nastepnie wniosek o dofinansowanie. Propozycja projektowa oparacowana zostanie do końca lutego. W ramach projektu planowane są wspólne polsko-czeskie ćwiczenia, szkolenia, warsztaty oraz konferencje. Planowany okres realizacji projektu to 1.1.2018 do 31.12.2020.Zdjęcia