Przedstawiciele ukraińskich samorządów w EUWT NOVUM
Przedstawiciele ukraińskich samorządów w EUWT NOVUM
W dniu 25 listopada gościliśmy przedstawicieli ukraińskich samorządów z obwodów wołyńskiego, lwowskiego i zakarpackiego. Wizyta studyjna  w Polsce poświęcona była współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czesko-niemieckim  oraz instrumentom, mechanizmom i dobrym praktykom, których znajomość może być przydatna także w rozwoju współpracy na pograniczu Ukrainy z państwami UE. Podczas spotkania w EUWT NOVUM zapoznano gości z historią Ugrupowania, przedstawiano zasady funkcjonowania oraz zaprezentowano główne podejmowane działania.


Zdjęcia