Posiedznie Zgromadzenia Ogólnego EUWT NOVUM
Posiedznie Zgromadzenia Ogólnego EUWT NOVUM
23 października 2017 r.  w Papierni w Velkich Losinach odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EUWT NOVUM z o. o. Przewodniczącym Zgromadzenia na kolejną dwuletnią kadencją został wybrany Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, a Wiceprzewodniczącym Hetman Województwa Libereckiego Martin Puta.
Zgromadzenie podjęło także decyzje dotyczące udziału Ugrupowania w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.

Zdjęcia