Posiedznie Zgromadzenia Ogólnego EUWT NOVUM
Posiedznie Zgromadzenia Ogólnego EUWT NOVUM
21 czerwca w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju obradowało Zgromadzenie Ogólne EUWT NOVUM. Nowym Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Jiří Štěpán - Hetman Kraj Kralovehradecckiego,
a Wiceprzewodniczącym Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.  Nowym natomiast członkiem Rady Nadzorczej została Radka Kotasová Loučková reprezentująca Kraj Liberecki. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności oraz finansowe za rok 2016. Uchwalono plan działania oraz budżet na rok 2017. Podjęto także uchwały dotyczące udziału Ugrupowania w projektach współfinasowanych ze środków zewnętrznych.


Zdjęcia