Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EUWT NOVUM
Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EUWT NOVUM

2021-06-28 Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EUWT NOVUM

25.06.2021 w Kudowie Zdrój odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EUWT NOVUM. Na spotkaniu została podsumowana Nasza dotychczasowa działalność. Przedstawiony został plan działania na 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020.