Posiedzenie Rady Nadzorczej Ugrupowania.

2022-05-13 Posiedzenie Rady Nadzorczej EUWT NOVUM

Posiedzenie Rady Nadzorczej Ugrupowania.
Na spotkaniu została podsumowana  działalność w 2021 roku. Dyrektorzy Ugrupowania przedstawili realizowane działania w 2022 r. jak również plany na kolejne lata działalności.
 

Zdjęcia