Posiedzenie Rady Nadzorczej EUWT NOVUM
Posiedzenie Rady Nadzorczej EUWT NOVUM

2019-11-29 25 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej EUWT NOVUM.

25 listopada 2019 r. w siedzibie Kraju Kralovohradeckiego odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. Nowym Przewodniczącym Rady został wybrany Pavel Hečko – Członek Zarządu Kraju Kralovohradeckiego.


Zdjęcia