Posiedzenie Rady Nadzorczej EUWT NOVUM
Posiedzenie Rady Nadzorczej EUWT NOVUM

2019-05-23 22 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM.

Podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdanie z działalności Ugrupowania za rok 2018 oraz Plan Działania Ugrupowania na rok 2019, jak również plan i sprawozdanie finansowe.