Posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM
Posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM  
12 maja 2017 r. w Ołomuńcu w siedzibie Urzędu Krajowego odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM. Podczas posiedzenia zaprezentowano sprawozdanie z działalności Ugrupowania za rok 2016 oraz Plan Działania Ugrupowania na rok 2017.
Zdjęcia