Posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM