Polskie pogranicza w okresie przemian
Polskie pogranicza w okresie przemian 24 maja odbyła się we Wrocławiu Konferencja pt. Polskie pogranicza w okresie przemian. Organizatorem Konferencji był Instytut Socjologii, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta oraz Sekcją Socjologii Etniczności PTS. Honorowy patronat nad Konferencją objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Podczas Konferencji Dyrektor Ugrupowania zaprezentował referat pt. EUWT NOVUM jako nowy instrument współpracy na pograniczu polsko-czeskim.