Pierwsze warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”
Pierwsze warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”
W dniach 26-27.04.2018 r. w Czechach w miejscowości Vrbice odbyły się pierwsze warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”
Uczestnikami warsztatów byli pracownicy medyczni z jednostek ratownictwa medycznego z Polski i Czech zaangażowanych w projekt.
Z polskiej strony uczestniczyli pracownicy z Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, ZOZ w Kłodzku, SP ZOZ Pomoc Doraźna  Ząbkowice Śląskie natomiast czeską stronę reprezentowali pracownicy z Pogotowia Ratunkowego w Hradec Kralove, Pogotowia Ratunkowego w Libercu, Pogotowia Ratunkowego w Ołomuńcu.
W pierwszym dniu warsztatów odbyły się zajęcia z dziedziny traumatologii. Zajęcia składały się z części teoretycznej, dotyczącej leczenia poważnych urazów. Następnie odbyła się część praktyczna podczas której uczestnicy ćwiczyli umiejętności praktyczne dotyczące leczenia i zaopatrywania urazów.
W drugim dniu przedmiotem zajęć były zagadnienia związane z pediatrią, które podobnie jakw pierwszym dniu będą się składały z części teoretycznej i praktycznej.Zdjęcia