Pierwsze staże wymienne w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”
Pierwsze staże wymienne w ramach projektu „Jak ratujecie u was?”
 W dniach 16-19.04.2018 r. w Wałbrzychu odbyły się pierwsze staże wymienne w ramch projektu „Jak ratujecie u was?”
Do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu przyjechało 3 pracowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Hradec Kralove.
Podczas stażu wymiennego ratownicy medyczni z Czech zapoznali się z  Systemem Ratownictwa Medycznego  na terenie województwa dolnośląskiego jak również z podstawami prawnymi działalności Ratownictwa Medycznego w Polsce.
Omówiony został zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołów Ratownictwa Medycznego ZRM jak również standard wyposażenia w pojazdów ratowniczych.
Uczestnicy stażu zapoznali się  ze sposobem realizacji poszczególnych zleceń ratowniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz uczestniczyli w wyjazdach Zespołów Ratownictwa Medycznego.
3

                             

                                                                   

Zdjęcia